2019-2020ஆம் கல்வியாண்டு அனைவருக்கும் இனிதாய் அமைய வாழ்த்துக்கள்.
கல்விப்புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

நாளை முதல் நீங்களின்றி வாடிக்கிடந்த கல்விப்பூங்கா உங்களால் புன்னகைக்கட்டும்

கரும்பலகைகள் கண்சிமிட்ட வெள்ளைக்கவிதைகள் அரங்கேறும்

மேசைகளும் நாற்காலிகளும் உங்கள் வாசத்தால் குதூகலிக்கும்

பிரிதல் கடந்த புரிதலில் நட்புகள் கதை அளாவும்

மைதானங்கள் உங்கள் பாதச்சுவடுகளை பரிசென ஏற்கும்

ஒரு படி முன்னேறிய பேரானந்த பூரிப்பில் இனிதென மத்தாப்பாய் உங்கள் மனம் மலரும்

குழந்தைகளே

உங்களால் சிறக்கட்டும் அறிவுத்திருக்கோயில்

மதிப்பளியுங்கள்

மதிப்புணருங்கள்

சமூகத்தின் சாளரம் திறக்கட்டும் உங்கள் கல்வி

இவ்வருடம் யாவும் புதிது

அத்தனையும் இனிது

பள்ளிக்கல்வித்துறையோ பாங்குற சமைத்தே இருக்கிறது

நற்கல்வி அமுது

நேர்க்கோடு

வளைக்கோடு

இத்தோடு இணைகிறது

உங்களை ஈர்க்கிற பார்கோடு*

நிறைய கற்க

கற்றதன் வழி நிற்க

புத்தகம் கடந்த பெருஞானத்தையும் அள்ளி வந்தளிக்கும் ஆசானை மதித்தொழுகுக

போட்டி சூழ் உலகிது

வெல்லும் வழியறி

தளரா மனங்கொள்

அறிவால் அகிலம் ஆள்

பூமிப்பந்தின் நம்பிக்கைகளே

புதுமை சமையுங்கள்

உடனிருக்கிறோம் நாங்கள்

பாரெங்கும் பரவட்டும் உங்கள் அறிவு சுவாசம்

உச்சம் காணட்டும் உங்களால் இத்தேசம்

வாழ்த்துகளுடன்,

புதுவை இ ஆசான்

2019-2020ஆம் கல்வியாண்டு அனைவருக்கும் இனிதாய் அமைய வாழ்த்துக்கள்.


Another year is beginning, and every day I will relinquish my precious children into your care. Do you know how important you are? To them? From this day forward, you are a valuable force in what defines them. You will encourage, inspire, empower, engage, instruct, fill…

These young lives I have placed in your hands.

Your role is significant as it will propel my kids forward. Much of their life will revolve around you. Your character will resonate in them, and your values will slowly slip into their hearts as they watch you and learn from you each day. Your words, your manners, your voice and your message will constantly affect their existence. You will be at the center of their lives, during a time of critical development and growth. Oh, how fragile a child’s spirit is…

You hold that spirit in the palm of your hands.

As you concentrate on test scores and skill levels, may I remind you of your greatest calling with children?

To grace them with potential and promise.

For one statement to a child can change the course of a child’s life.

How many times I have heard how a teacher’s word compelled someone to follow a dream. How many times I have heard a person battle one negative message from a teacher through a life of questioning their worth?

Your role will make a difference. Your purpose will prevail and you will be an integral part of their future. You will also hold a piece of their history. You will leave a lasting imprint on their hearts and in their minds. Every student you teach will be greatly influenced by your daily decisions, your reactions, and your intentions.

And with that truth, may you hold onto your calling with a fierce grip for the sake of our kids.

Every day that you go to work, I hope you can remind yourself that you are not teaching a “class”, but rather a group of unique individuals with different needs and dreams and fears and faults. May you stretch hard and reach far to touch each child’s life with a loving hand and a tender heart. May you realize the power you hold, and may God use you in a mighty way…

You hold their potential and promise.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Seniority List of willing TGTs for Lecturer promotion 2022 July Prepared by புதுவை இ ஆசான் based on Circulars * This is not official or authenticated document* ​ Vice Principal Vacant List and Upcomi

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">