10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் தமிழ் வழி (2021 - 22)

10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்

தமிழ் வழி (2021 - 22)

பாடம் வாரியாக குறைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு.


அலகு வாரியாக கணக்கு எண்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

24 views0 comments

Recent Posts

See All

10th Mathematics Study materials EM Chapter - 2 ; Click here Chapter - 4 ; Click here Chapter - 5 ; Click here Chapter - 6 ; Click here Chapter - 7 ; Click here Chapter - 8 ; Click here Book back o

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">