புதிய ஓய்வூதியம்: அரசாணை வெளியீடு

புதுடில்லி: மத்திய அரசு ஊழியர் உயிரிழந்தால், குறைந்தபட்சம் ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருந்தால் மட்டுமே, அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு, ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது, ஏழு ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக பணியாற்றி இருந்தாலும், அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கும் வகையில் சட்டத் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, ஜனாதிபதி, ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இந்த புதிய நடைமுறை, அக்., 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

On death of a Government servant while in service, the family is entitled to a family pension in accordance with Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. The family pension was payable at enhanced rate of 50% of the pay last drawn for a period of 10 years, if the Government servant had rendered a continuous service of not less than seven years; thereafter the rate of family pension was 30% of the pay last drawn. In case the Government servant had rendered a service of less than seven years before his death, the rate of family pension was 30% from the beginning and family pension at enhanced rate of 50% of last pay drawn was not payable to the family. The Government felt that the need for family pension at enhanced rate is more in the case of a Government servant who dies early in his career, as his pay at the initial phase of service is much less. The Government has, therefore, amended Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 by a notification dated 19th September, 2019. As per the amended Rule 54, the family of a Government servant, who dies within seven years of joining service, will also be eligible for family pension at enhanced rate of 50% of last pay drawn, for a period of 10 years. The above amendment would be effective from 1st October, 2019. However, the families of Government servants who died before completion of service of seven years within 10 years before 1st October, 2019, will also be eligible for family pension at enhanced rates with effect from 1st October, 2019. The benefit of amended provisions would be available to the families of all Government servants, including the personnel of CAPFs, in the unfortunate event of their death within seven years of joining Government service

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Seniority List of willing TGTs for Lecturer promotion 2022 July Prepared by புதுவை இ ஆசான் based on Circulars * This is not official or authenticated document* ​ Vice Principal Vacant List and Upcomi

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">