பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021-22இன் படி அனைத்து வகை வினாக்களின் தொகுப்பு

பத்தாம் வகுப்பு கணிதம்


குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021-22 இன் படி அமைந்த, நடப்பாண்டு பொதுத் தேர்வுக்குரிய அனைத்து வகை வினாக்களின் தொகுப்பு. (வடிவியல், வரைபடம், 1, 2 & 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்)


10th Maths TM Question Bank


10th Maths EM Question Bank


thanks to

மெ. பழனியப்பன் RMHS, காரைக்குடி.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

10ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் தமிழ் வழி (2021 - 22) பாடம் வாரியாக குறைக்கப்பட்ட புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு. அலகு வாரியாக கணக்கு எண்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிற

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">