ஒன்பதாம் வகுப்பு English poem ஊருசனம் தூங்கிடுச்சு என்ற பாடல்

https://youtu.be/jZ1_rZYZDxg

*🌷ஒன்பதாம் வகுப்பு English poem ஊருசனம் தூங்கிடுச்சு என்ற பாடல் மெட்டில் என்ன அழகாக பாடி அசத்துகிறார் ஆசிரியர்.என்ன அழகான பாடல் ..என்ன அழகான மெட்டுக்கள்..Poem என்றால் அலறும் மாணவர்கள் பலர் உள்ளனர்.இந்த பாடல் புரியவில்லை என்று எந்த மாணவனும் சொல்லமாட்டான்.*👆

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Seniority List of willing TGTs for Lecturer promotion 2022 July Prepared by புதுவை இ ஆசான் based on Circulars * This is not official or authenticated document* ​ Vice Principal Vacant List and Upcomi

 
src="//resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js">